Naša misija nije da samo ispečemo kafu. Mi se nismo udružili da bi napravili samo naš blend kafe.

Mi smo na misiji da kafu učinimo dostupnom za sve i da uživate kao što i mi uživamo dok je stvaramo.

A sve počinje pronalaskom najboljih kafa, ispitanih u najsavremenijoj laboratoriji i ispečenih na najmodernijoj opremi da bi zadovolji ukus naših građana. Jer tradicija ispijanja kafe i druženja sa njom u našem narodu datira već više vekova.

Zato smo ozbiljno shvatili naš zadatak i stvorili kafu koja odgovora i najzahtevnijim ljubiteljima kafe. Izbori se za ukus i uživaj u Pržioničar kafi

Prvi i najvažniji korak u stvaranju Pržioničar kafe je analiza sirove kafe. Merenjem vlage utvrđujemo njen organski kvalitet, proverom veličine zrne i broja defekata vršimo klasifikaciju, pečenjem softverski upravljanim pržionikom odrejujemo konačni ukus i arome koje se stvaraju u šoljici kafe. Za nas je svaki korak važan, jer nama je kafa bitna stvar. Izbori se za ukus i uživaj u Pržioničar kafi.

Da bi kafa i u vašolj šoljici bila aromatična kao i u našoj mlevenje i pakovanje je proces koji Pržioničar posebno proverava. Mlevenjem na elektronskim mlinovima gde prefinjena granulacija igra ključnu ulogu u dobijanju kreme za nas je bila presudna pa su i naši mlinovi najsavremeniji za specijalno mlevenje tradicionalne kafe kako bi se izbeglo dodatno zagrevanje i promena ukusa. Svaki korak u stvaranju Pržioničar kafe softverski se upravlja i kontroliše da bi i vi uživali kao i mi u Pržioničar kafi.